PORTAL RASMI

KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD

"MERAKYATKAN KERETAPI"
 • |

Konsesi untuk pelanggan ETS

Tarikh disiarkan : 30-09-2016    Disiarkan oleh : Main Administrator

 • Polis Di Raja Malaysia (PDRM)
  Konsesi Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang masih di dalam perkhidmatan, layak menikmati harga tiket konsesi bagi perkhidmatan ETS sebanyak dua puluh lima peratus (25%) dari tambang perjalanan. Kelayakkan untuk mendapatkan konsesi ini hanya untuk perkhidmatan ETS bagi perjalanan ke sektor berkaitan.

  Jenis kelas yang layak mendapat harga konsesi adalah seperti berikut:

  1. ETS Platinum (ETS 1)
  2. ETS Gold (ETS 2)
  3. ETS Silver (ETS 3)
 • Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
  Konsesi Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang masih di dalam perkhidmatan, layak menikmati harga tiket konsesi bagi perkhidmatan ETS sebanyak dua puluh lima peratus (25%) dari tambang perjalanan. Kelayakkan untuk mendapatkan konsesi ini hanya untuk perkhidmatan ETS bagi perjalanan ke sektor berkaitan.

  Jenis kelas yang layak mendapat harga konsesi adalah seperti berikut:

  1. ETS Platinum (ETS 1)
  2. ETS Gold (ETS 2)
  3. ETS Silver (ETS 3)
 • Pesara Kerajaan Malaysia
  pesara yang telah berkhidmat dengan agensi kerajaan Malaysia dan memegang status warganegara Malaysia, layak menikmati harga tiket konsesi bagi perkhidmatan ETS sebanyak empat puluh peratus (40%) dari tambang perjalanan. Kelayakkan untuk mendapatkan konsesi ini hanya untuk perkhidmatan ETS bagi perjalanan ke sektor berkaitan.

  Jenis kelas yang layak mendapat harga konsesi adalah seperti berikut:

  1. ETS Platinum (ETS 1)
  2. ETS Gold (ETS 2)
  3. ETS Silver (ETS 3)
 • Orang Kelainan Upaya
  Orang-orang yang kurang upaya dan berdaftar dengan Persatuan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat, layak menikmati harga tiket konsesi bagi perkhidmatan ETS sebanyak lima puluh peratus (50%) dari tambang perjalanan. Kelayakkan untuk mendapatkan konsesi ini hanya untuk perkhidmatan ETS bagi perjalanan ke sektor berkaitan.

  Jenis kelas yang layak mendapat harga konsesi adalah seperti berikut:

  1. ETS Platinum (ETS 1)
  2. ETS Gold (ETS 2)
  3. ETS Silver (ETS 3)
 • Warga Berusia
  Warga berusia berumur 60 tahun dan ke atas dan berstatus kerakyatan warganegara Malaysia sahaja layak menikmati harga tiket konsesi bagi perkhidmatan ETS sebanyak lima puluh peratus (50%) dari tambang perjalanan. Kelayakkan untuk mendapatkan konsesi ini hanya untuk perkhidmatan ETS bagi perjalanan ke sektor berkaitan.

  Jenis kelas yang layak mendapat harga konsesi adalah seperti berikut:

  1. ETS Platinum (ETS 1)
  2. ETS Gold (ETS 2)
  3. ETS Silver (ETS 3)